درباره ما

بذارید براتون تعریف کنیم چی شد دست رشته به وجود اومد. ما عاشق طبیعت و خلق و کارهای هنری جذاب بودیم پس یه فرمول درست کردیم:

هنر

+

خلق

+

طبیعت

=

دست رشته

ما باور داریم که این فرمول میتونه دنیا رو به مکانی بهتر و قشنگتر تبدیل کنه

شعارمون هم اینه : با عشق ساختیم با لبخند استفاده کن

امیدواریم همه عشقی که موقع ساختن محصولاتمون داریم موقع استفاده به شما منتقل بشه.